มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
Ratchathani University Udonthani campus
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ไม่มีชื่อเรื่อง
   Sue Hinchliff Sue Norman Jane Schober / 1998
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 30 Text Book : การพยาบาล 8 สาขา(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
610.730698
H659N 1998 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
"Rational management in medical practice" : การประชุมวิชาการ..
    / 2549
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 21 การพยาบาลอายุรศาสตร์(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
610.6
ธ516ก 2549 
10 ปี กกต.ก้าวต่อไปเพื่อประชาธิปไตยที่ยั่งยืน
    / 2551
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 8 กฎหมาย(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
342.07
ก431 
108 คดีมรดก
    / 2538
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 6 กฎหมาย(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
306.09593
ค134 
108 คำตอบเติมพลังผู้สุงวัย
   คุณกุลวดี บณยทรัพยากร / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 17 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
313.0439 ค727ค 2553 
20 Common Problems In Geriatrics
   Alan M. Adelman Mel P. Daly / 2001
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 30 Text Book : การพยาบาล 8 สาขา(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
618.97 A228G 2001 c.1 
2003 Lippincott is Nursing Drug Guide
   Amy M. Karch / 2003
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 31 Text Book : การพยาบาล / วิทยาศาสตร์สุขภาพ(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
R 025.315
K18 2003 
50 ปี วัดไทยพุทธคยา อินเดีย=ประวัติการสร้างวัดไทยพุทธคยา อ..
   สุมทร ถาวรธมูโม. / 2550
   อ้างอิง ที่ อ้างอิง(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ294.3135
ส316ว 
500 ios Apps
   ธนัชสร จิตต์เนือง / 2555
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
004.16
ธ199ห 
60 สุดยอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางสหเวชศาสตร์ ยุคต้นศตวรรษท..
   วินัย ตะห์สัน / 2549
   หนังสือทั่วไป ที่ (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
610
ว619 
7 ปี ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา : ตัวอย่างผลงานการพิจารณาเรื..
    / 2550
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 7 กฎหมาย(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
352.88
ส691 
8 ทศวรรษ ฉัตรแก้วของแผ่นดิน
    / 2550
   หนังสือทั่วไป ที่ ตุ้ที่ 11 ความรู้ทั่วไป(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
021
ค121ค 
9 วัคซีนใหม่ กับบทบาทในการป้องกันโรคร้าย
   โอฬาร พรหมาลิขิต. / 2549
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 15 การพยาบาลสูติศาสตร์และการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
614.4
อ991ว 
9 วัคซีนใหม่ กับบทบาทในการป้องกันโรคร้าย/โอฬาร พรหมาลิขิต
   โอฬาร พรหมาลิขิต
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 15 การพยาบาลสูติศาสตร์และการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
615.372 อ991 ว 2549 
9 วัณโรคในเด็ก
   จามรี ธีรตกุลพิศาล / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 15 การพยาบาลสูติศาสตร์และการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
618.92995
จ313ว 
A Clinical Guide for the Care of Older Women (เลขทะเบียน 950 )
   Richard L. Byyny Leon Speroff / 1996
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 30 Text Book : การพยาบาล 8 สาขา(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
618.97
B998A 1996 
A nurse is survival guide to critical care
   sharon edwards / 2009
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 17 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
616.028
E26 2009 
AACN Advanced Critical Care Nursing
   Karen K. Carlson / 2009
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 30 Text Book : การพยาบาล 8 สาขา(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
610.73
C278A 2009 
Abnormal Psychology in a Changing World
   Jeffrey S. Nevid Spencer A. Rathus Beverly Greene / 2000
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 30 Text Book : การพยาบาล 8 สาขา(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
616.89
N521A 2000 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [205]   [แสดง 20/4089 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.