มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
Ratchathani University Udonthani campus
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ไม่มีชื่อเรื่อง
   Sue Hinchliff Sue Norman Jane Schober / 1998
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 30 Text Book : การพยาบาล 8 สาขา(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
610.730698
H659N 1998 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
"Rational management in medical practice" : การประชุมวิชาการ..
    / 2549
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 21 การพยาบาลอายุรศาสตร์(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
610.6
ธ516ก 2549 
1 ทศวรรษ รางวัลเจ้าฟ้าไอทีรัตนราชสุดาสารสนเทศ/คณะกรรมการมูลน..
   คณะกรรมการมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ / 2558
   หนังสือทั่วไป ที่ ตุ้ที่ 11 ความรู้ทั่วไป(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
658.4038 ว517ท 2558 
10 ปี กกต.ก้าวต่อไปเพื่อประชาธิปไตยที่ยั่งยืน
    / 2551
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 8 กฎหมาย(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
342.07
ก431 
100ปี ดร.เทียม โชควัฒนา/ศิรินา โชควัฒนา
   ศิรินา โชควัฒนา / 2560
   หนังสือทั่วไป ที่ นวนิยาย(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
923.8593 ท749ร 2558 
108 คดีมรดก
    / 2538
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 6 กฎหมาย(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
306.09593
ค134 
108 คำตอบเติมพลังผู้สุงวัย
   คุณกุลวดี บณยทรัพยากร / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 17 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
313.0439 ค727ค 2553 
20 Common Problems In Geriatrics
   Alan M. Adelman Mel P. Daly / 2001
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 30 Text Book : การพยาบาล 8 สาขา(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
618.97 A228G 2001 c.1 
20 เรื่องน่ารู้เพื่อสุขภาพจิตที่ดีของคนในครอบครัว/นิดา ลิ้มส..
   นิดา ลิ้มสุวรรณ / 2562
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 18 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี),ตู้ที่ 31 Text Book : การพยาบาล / วิทยาศาสตร์สุขภาพ(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
616.89 น622 2562 
2003 Lippincott is Nursing Drug Guide
   Amy M. Karch / 2003
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 31 Text Book : การพยาบาล / วิทยาศาสตร์สุขภาพ(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
R 025.315
K18 2003 
25ปี อาเซียน-จีน/กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
   กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ / 2559
   หนังสือทั่วไป ที่ (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
338.4791 อ670 
50 ปี วัดไทยพุทธคยา อินเดีย=ประวัติการสร้างวัดไทยพุทธคยา อ..
   สุมทร ถาวรธมูโม. / 2550
   อ้างอิง ที่ อ้างอิง(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ294.3135
ส316ว 
500 ios Apps
   ธนัชสร จิตต์เนือง / 2555
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
004.16
ธ199ห 
60 สุดยอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางสหเวชศาสตร์ ยุคต้นศตวรรษท..
   วินัย ตะห์สัน / 2549
   หนังสือทั่วไป ที่ (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
610
ว619 
7 ปี ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา : ตัวอย่างผลงานการพิจารณาเรื..
    / 2550
   หนังสือทั่วไป ที่ ตู้ที่ 7 กฎหมาย(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
352.88
ส691 
8 ทศวรรษ ฉัตรแก้วของแผ่นดิน
    / 2550
   หนังสือทั่วไป ที่ ตุ้ที่ 11 ความรู้ทั่วไป(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
021
ค121ค 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [232]   [แสดง 20/4621 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2021. All Rights Reserved.