มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
Ratchathani University Udonthani campus
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ISBN 9786164134386
 ผู้แต่ง เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ, อรุณรัตน์ เทพนา และธัญยรัชต์ องค์มีเกียรติ
 ชื่อเรื่อง
การบริหารการพยาบาลยุค 4G PLUS = NURSING MANAGE MENT IN 4G PLUS ERA
 พิมพลักษณ์ [กรุงเทพฯ] : [โรงพิมพ์ TBS Product], 2559
 เลขเรียก 610.73 ส85ก 2559
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
 รูปเล่ม 26 ซม.
 หัวเรื่อง การบริหารการพยาบาล
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
610.73 ส85ก 2559  
  Barcode: D000035848
ตู้ที่ 13 การพยาบาลพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล บนชั้น
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
610.73 ส85ก 2559 ฉ.10 
  Barcode: D000035857
ตู้ที่ 13 การพยาบาลพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล บนชั้น
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
610.73 ส85ก 2559 ฉ.11 
  Barcode: D000035858
ตู้ที่ 13 การพยาบาลพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล บนชั้น
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
610.73 ส85ก 2559 ฉ.12 
  Barcode: D000035859
ตู้ที่ 13 การพยาบาลพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล บนชั้น
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
610.73 ส85ก 2559 ฉ.13 
  Barcode: D000035860
ตู้ที่ 13 การพยาบาลพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล บนชั้น
6. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
610.73 ส85ก 2559 ฉ.14 
  Barcode: D000035861
ตู้ที่ 13 การพยาบาลพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล บนชั้น
7. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
610.73 ส85ก 2559 ฉ.15 
  Barcode: D000035862
ตู้ที่ 13 การพยาบาลพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล บนชั้น
8. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
610.73 ส85ก 2559 ฉ.16 
  Barcode: D000035863
ตู้ที่ 13 การพยาบาลพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล บนชั้น
9. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
610.73 ส85ก 2559 ฉ.17 
  Barcode: D000035864
ตู้ที่ 13 การพยาบาลพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล บนชั้น
10. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
610.73 ส85ก 2559 ฉ.18 
  Barcode: D000035865
ตู้ที่ 13 การพยาบาลพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล บนชั้น
11. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
610.73 ส85ก 2559 ฉ.19 
  Barcode: D000035866
ตู้ที่ 13 การพยาบาลพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล บนชั้น
12. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
610.73 ส85ก 2559 ฉ.2 
  Barcode: D000035849
ตู้ที่ 13 การพยาบาลพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล บนชั้น
13. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
610.73 ส85ก 2559 ฉ.20 
  Barcode: D000035867
ตู้ที่ 13 การพยาบาลพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล บนชั้น
14. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
610.73 ส85ก 2559 ฉ.3 
  Barcode: D000035850
ตู้ที่ 13 การพยาบาลพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล บนชั้น
15. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
610.73 ส85ก 2559 ฉ.4 
  Barcode: D000035851
ตู้ที่ 13 การพยาบาลพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล บนชั้น
16. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
610.73 ส85ก 2559 ฉ.5 
  Barcode: D000035852
ตู้ที่ 13 การพยาบาลพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล บนชั้น
17. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
610.73 ส85ก 2559 ฉ.6 
  Barcode: D000035853
ตู้ที่ 13 การพยาบาลพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล บนชั้น
18. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
610.73 ส85ก 2559 ฉ.7 
  Barcode: D000035854
ตู้ที่ 13 การพยาบาลพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล บนชั้น
19. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
610.73 ส85ก 2559 ฉ.8 
  Barcode: D000035855
ตู้ที่ 13 การพยาบาลพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล บนชั้น
20. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
610.73 ส85ก 2559 ฉ.9 
  Barcode: D000035856
ตู้ที่ 13 การพยาบาลพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การบริหารการพยาบาล]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การบริหารการพยาบา..
Bib 6594


Registered ULIB  Copyright 2021. All Rights Reserved.