มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
Ratchathani University Udonthani campus
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ISBN 9786162798184
 ผู้แต่ง ไสว นรสาร, พีรญา ไสไหม :บรรณาธิการ
 ชื่อเรื่อง
การพยาบาลผู้บาดเจ็บ (TRAUMA NURSING)/ไสว นรสาร, พีรญา ไสไหม
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559
 เลขเรียก 617.14 ส996ก 2559
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
 รูปเล่ม 408 หน้า; 26.5 ซม. ราคา 500 บาท
 หมายเหตุ แนวคิดและหลักการจัดการผู้บาดเจ็บสำหรับพยาบาล = Concept and principle of trauma management of nurses / ไสว นรสาร, พีรญา ไสไหม -- บทบาทของพยาบาลห้องฉุกเฉินกับอุบัติภัยหมู่ = Emergency nurse roles and mass casualty / พีรญา ไสไหม -- สมรรถนะของพยาบาลอุบัติเหตุ = Trauma nurses competencies / ไสว นรสาร, กนกพร พันธ์เพิ่มพูน, นงนุช ประสิทธิ์วิไล -- การจัดการความปวดในผู้บาดเจ็บ = Pain management in trauma / ไสว นรสาร, จิรภี สุนทรกุล ณ ชลบุรี -- การบำบัดด้วยการลดอุณหภูมิการในผู้บาดเจ็บ = Therapeutic hypothermia in trauma / ไสว นรสาร, พีรญา ไสไหม -- บาดเจ็บศีรษะ = Head injuries / ไสว นรสาร -- ความดันในกะโหลกศีรษะสูง = Increased intracranial pressure / ไสว นรสาร -- บาดเจ็บที่หน้า = Facial injuries / ไสว นรสาร, สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม, พัชรี น้อยวัน -- บาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสันหลัง = Spine and spinal cord injuries / ไสว นรสาร -- บาดเจ็บทรวงอก = Chest injuries / ไสว นรสาร -- ท่อระบายทรวงอก = Intercostal chest drainage / ไสว นรสาร -- บาดเจ็งที่ท้อง = Abdominal injuries / ไสว นรสาร -- บาดเจ็บที่หลอดเลือด = Vascular injuries / ไสว นรสาร -- บาดเจ็บที่แขนขา = Extremity injuries / ไสว นรสาร, ดลิน รัตนสุข -- บาดเจ็บที่มือ = Hand injuries / สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม -- แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ไฟฟ้าช็อตและสารเคมี = Flame scald electrical and chemical burns / ไสว นรสาร, ธีรนุช อินทร์ทองน้อย -- บทบาทนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์กับผู้ป่วยอุบัติเหตุ = Role of medical social worker for trauma patient / รุ่งรัตน์ เพิ่มเกียรติ์ขจร
 หัวเรื่อง บาดแผลและบาดเจ็บ--การพยาบาล
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
617.14 ส996ก 2559  
  Barcode: 00035657
ตู้ที่ 17 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ บนชั้น
Note: แนวคิดและหลักการจัดการผู้บาดเจ็บสำหรับพยาบาล = Concept and principle of trauma management of nurses / ไสว นรสาร, พีรญา ไสไหม -- บทบาทของพยาบาลห้องฉุกเฉินกับอุบัติภัยหมู่ = Emergency nurse roles and mass casualty / พีรญา ไสไหม -- สมรรถนะของพยาบาลอุบัติเห
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
617.14 ส996ก 2559 ฉ.10 
  Barcode: 00036076
ตู้ที่ 17 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ บนชั้น
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
617.14 ส996ก 2559 ฉ.11 
  Barcode: 00036077
ตู้ที่ 17 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ บนชั้น
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
617.14 ส996ก 2559 ฉ.12 
  Barcode: 00036078
ตู้ที่ 17 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ บนชั้น
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
617.14 ส996ก 2559 ฉ.13 
  Barcode: 00036079
ตู้ที่ 17 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ บนชั้น
6. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
617.14 ส996ก 2559 ฉ.14 
  Barcode: 00036080
ตู้ที่ 17 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ บนชั้น
7. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
617.14 ส996ก 2559 ฉ.15 
  Barcode: 00036081
ตู้ที่ 17 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ บนชั้น
8. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
617.14 ส996ก 2559 ฉ.16 
  Barcode: 00036082
ตู้ที่ 17 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ บนชั้น
9. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
617.14 ส996ก 2559 ฉ.17 
  Barcode: 00036083
ตู้ที่ 17 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ บนชั้น
10. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
617.14 ส996ก 2559 ฉ.18 
  Barcode: 00036084
ตู้ที่ 17 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ บนชั้น
11. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
617.14 ส996ก 2559 ฉ.19 
  Barcode: 00036085
ตู้ที่ 17 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ บนชั้น
12. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
617.14 ส996ก 2559 ฉ.2 
  Barcode: 00035658
ตู้ที่ 17 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ บนชั้น
13. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
617.14 ส996ก 2559 ฉ.20 
  Barcode: 00036086
ตู้ที่ 17 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ บนชั้น
14. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
617.14 ส996ก 2559 ฉ.3 
  Barcode: 00035659
ตู้ที่ 17 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ บนชั้น
15. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
617.14 ส996ก 2559 ฉ.4 
  Barcode: 00035660
ตู้ที่ 17 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ บนชั้น
16. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
617.14 ส996ก 2559 ฉ.5 
  Barcode: 00035661
ตู้ที่ 17 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ บนชั้น
17. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
617.14 ส996ก 2559 ฉ.6 
  Barcode: 00035662
ตู้ที่ 17 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ บนชั้น
18. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
617.14 ส996ก 2559 ฉ.7 
  Barcode: 00035663
ตู้ที่ 17 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ บนชั้น
19. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
617.14 ส996ก 2559 ฉ.8 
  Barcode: 00035664
ตู้ที่ 17 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ บนชั้น
20. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
617.14 ส996ก 2559 ฉ.9 
  Barcode: 00035665
ตู้ที่ 17 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ บนชั้น

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลผู้บาดเจ..
Bib 6575


Registered ULIB  Copyright 2021. All Rights Reserved.