มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
Ratchathani University Udonthani campus
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
 ISBN 974913382x
 ชื่อเรื่อง
คู่มือการใช้ยาในการรักษาโรคเบื้องต้น : สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง / โดย สภาการพยาบาล ร่วมกับ ชมรมเภสัชกรชนบท และสภาเภสัชกรรม
 พิมพลักษณ์ [กรุงเทพฯ] : สภาการพยาบาล, 2545
 เลขเรียก 615.1 ส226ค
 รูปเล่ม 140 หน้า
 ห้องสมุดมี มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี.
 หัวเรื่อง การใช้ยา--คู่มือ
 หัวเรื่อง ยา--การใช้รักษา--คู่มือ
 หัวเรื่อง การรักษาด้วยยา
 หัวเรื่อง การรักษาโรค--คู่มือ
 ผู้แต่งนิติบุคคล สภาการพยาบาล
 ผู้แต่งนิติบุคคล ชมรมเภสัชกรชนบท
 ผู้แต่งนิติบุคคล สภาเภสัชกรรม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
615.1 ส226ค ฉ.10 
  Barcode: 00021345
ตู้ที่ 27 เภสัชวิทยา / การวิจัยทางการพยาบาล / การวินิจฉัยทางการพยาบาล / สถิติสำหรับงานวิจัยทางการพยาบาล บนชั้น
Note:การใช้ยา
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
615.1 ส226ค ฉ.11 
  Barcode: 00021346
ตู้ที่ 27 เภสัชวิทยา / การวิจัยทางการพยาบาล / การวินิจฉัยทางการพยาบาล / สถิติสำหรับงานวิจัยทางการพยาบาล บนชั้น
Note:การใช้ยา
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
615.1 ส226ค ฉ.12 
  Barcode: 00021347
ตู้ที่ 27 เภสัชวิทยา / การวิจัยทางการพยาบาล / การวินิจฉัยทางการพยาบาล / สถิติสำหรับงานวิจัยทางการพยาบาล บนชั้น
Note:การใช้ยา
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
615.1 ส226ค ฉ.13 
  Barcode: 00021348
ตู้ที่ 27 เภสัชวิทยา / การวิจัยทางการพยาบาล / การวินิจฉัยทางการพยาบาล / สถิติสำหรับงานวิจัยทางการพยาบาล บนชั้น
Note:การใช้ยา
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
615.1 ส226ค ฉ.14 
  Barcode: 00021349
ตู้ที่ 27 เภสัชวิทยา / การวิจัยทางการพยาบาล / การวินิจฉัยทางการพยาบาล / สถิติสำหรับงานวิจัยทางการพยาบาล บนชั้น
Note:การใช้ยา
6. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
615.1 ส226ค ฉ.15 
  Barcode: 00021350
ตู้ที่ 27 เภสัชวิทยา / การวิจัยทางการพยาบาล / การวินิจฉัยทางการพยาบาล / สถิติสำหรับงานวิจัยทางการพยาบาล บนชั้น
Note:การใช้ยา
7. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
615.1 ส226ค ฉ.16 
  Barcode: 00021351
ตู้ที่ 27 เภสัชวิทยา / การวิจัยทางการพยาบาล / การวินิจฉัยทางการพยาบาล / สถิติสำหรับงานวิจัยทางการพยาบาล บนชั้น
Note:การใช้ยา
8. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
615.1 ส226ค ฉ.17 
  Barcode: 00021352
ตู้ที่ 27 เภสัชวิทยา / การวิจัยทางการพยาบาล / การวินิจฉัยทางการพยาบาล / สถิติสำหรับงานวิจัยทางการพยาบาล บนชั้น
Note:การใช้ยา
9. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
615.1 ส226ค ฉ.6 
  Barcode: 00021341
ตู้ที่ 27 เภสัชวิทยา / การวิจัยทางการพยาบาล / การวินิจฉัยทางการพยาบาล / สถิติสำหรับงานวิจัยทางการพยาบาล บนชั้น
Note:การใช้ยา
10. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
615.1 ส226ค ฉ.7 
  Barcode: 00021342
ตู้ที่ 27 เภสัชวิทยา / การวิจัยทางการพยาบาล / การวินิจฉัยทางการพยาบาล / สถิติสำหรับงานวิจัยทางการพยาบาล บนชั้น
Note:การใช้ยา
11. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
615.1 ส226ค ฉ.8 
  Barcode: 00021343
ตู้ที่ 27 เภสัชวิทยา / การวิจัยทางการพยาบาล / การวินิจฉัยทางการพยาบาล / สถิติสำหรับงานวิจัยทางการพยาบาล บนชั้น
Note:การใช้ยา
12. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
615.1 ส226ค ฉ.9 
  Barcode: 00021344
ตู้ที่ 27 เภสัชวิทยา / การวิจัยทางการพยาบาล / การวินิจฉัยทางการพยาบาล / สถิติสำหรับงานวิจัยทางการพยาบาล บนชั้น
Note:การใช้ยา

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การรักษาด้วยยา]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: คู่มือการใช้ยาใน..
Bib 1220


Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.