มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
Ratchathani University Udonthani campus
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก
วันปิดทำการของห้องสมุด
ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 16 กรกฎาคม 2562  วันอาสาฬหบูชา
2 18 พฤษภาคม 2562  วันวิสาขบูชา
3 9 พฤษภาคม 2562  วันพืชมงคล
4 6 พฤษภาคม 2562  วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.๑๐
5 12 เมษายน 2562  วันสงกรานต์
6 19 กุมภาพันธ์ 2562  วันมาฆบูชา
7 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
8 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
9 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันพ่อแห่งชาติ
10 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
11 13 ตุลาคม ของทุกปี  วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙
12 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
13 28 กรกฎาคม ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐
14 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
15 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
16 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
17 6 เมษายน ของทุกปี  วันจักรี
18 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.