มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
Ratchathani University Udonthani campus
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก
วันปิดทำการของห้องสมุด
ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 6 กรกฎาคม 2563  วันเข้าพรรษา
2 5 กรกฎาคม 2563  วันอาสาฬหบูชา
3 11 พฤษภาคม 2563  วันพืชมงคล
4 6 พฤษภาคม 2563  วันวิสาขบูชา
5 8 กุมภาพันธ์ 2563  วันมาฆบูชา
6 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
7 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
8 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันพ่อแห่งชาติ
9 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
10 13 ตุลาคม ของทุกปี  วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙
11 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
12 28 กรกฎาคม ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐
13 3 มิถุนายน ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ราชินีฯ ร.10
14 4 พฤษภาคม ของทุกปี  วันฉัตรมงคล
15 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
16 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
17 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
18 6 เมษายน ของทุกปี  วันจักรี
19 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.